Vrtec Kog

Vrtec Kog je del VIZ ENOTE MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO NA KOGU in kot tak del enovitega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu.

V šolskem letu 2021/22 sta v enoti Kog 2 oddelka:

SKUPINA ODDELEK VZGOJITELJICE, VPO-VZGOJITELJICE
GOSENICE

HETEROGENI ODDELEK

1 DO 3 LETA STARIH OTROK

ANDREJA KOŠČAK, ANJA KOCJAN
BALONČKI HETEROGENI ODDELEK 3 DO 5 LET STARIH OTROK PETRA LAH, INES BOLCAR, MILENA KOSEC

OBRAZCI:

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

OBRAZEC ZA OPROSTITEV PLAČILA

OBRAZEC ZA IZPIS IZ VRTCA

 OBVESTILA:

Pred pričetkom novega šolskega leta  2020/21 si lahko starši preberete naslednja obvestila:

obvestilo za starše vrtca s protokoli-KOG

UVAJANJE NOVINCEV-protokol

 

 


KLIKNI ⇓

GALERIJA PRETEKLIH DOGODKOV >>