Šolski sklad

 


TISTI, KI PRINAŠAJO SONCE V ŽIVLJENJA DRUGIH, 
GA NE MOREJO ZADRŽEVATI STRAN OD SEBE.
 (James. M. Barrie)
Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim in videti stisko bližnjega so v sodobnem svetu pogosto spregledate vrline, a med nami so ljudje, ki s svojimi plemenitimi dejanji najdejo pot do sočloveka. Naši cenjeni donatorji, hvala vam za to!

 

 

                                      

ŠS_pravilnik       ŠS_zloženka     ŠS_donacija_podjetja    
      
ŠS_vloga za dodelitev sredstev


SPREMLJAJTE NAŠE DELO…

 

ZAPISNIK USTANOVNE SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 1. SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 2. SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 4. SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 1. KORESPODENČNE SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 2. KORESPODENČNE SEJE ŠS…več
ZAPISNIK 3. KORESPODENČNE SEJE ŠS...več
ZAPISNIK 4. KORESPODENČNE SEJE ŠS…več