Izbirni predmeti

POUK NA DALJAVO


 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA

NUR NOCH 4 STUNDEN BIS 24. JUNI!!
ŠE SAMO 4 URE DO ZADNJEGA ŠOLSKEGA DNE.
KLIKNI NA POVEZAVO IN REŠI ŠE NALOGE ZADNJIH UR NEMŠČINE V TEM ŠOLSKEM LETU:

NIP_NE_11_12_JUNIJ

 

 

NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/20:

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

PREDMET IZVAJALEC
UREJANJE BESEDIL-UBE SONJA FAJFAR
ŠPORT ZA ZDRAVJE – ŠZZ BOJAN CUNK
ŠPORT ZA SPROSTITEV – ŠSP BOJAN CUNK
OBDELAVA GRADIV LES-OGL FRANC FAJFAR
GLEDALIŠKI KLUB-GKL SIMONA KLASINC
POSKUSI V KEMIJI-POK SIMONA TOMAŽIČ
SODOBNA PRIPRAVA HRANE-SPH SIMONA TOMAŽIČ
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU-ONA SIMONA TOMAŽIČ
LIKOVNO SNOVANJE 1-LS 1 MOJCA GRULA
FRANCOŠČINA 1-F1 ANA ŽUPANIĆ

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

PREDMET RAZRED IZVAJALEC

ŠPORT (MIKLAVŽ)

 ŠPORT  (KOG)

4.-6.R

4.-5.R

BOJAN CUNK

VLADO HEBAR

TEHNIKA 4.-6.R FRANC FAJFAR
ANGLEŠČINA 1.R MAJA MREŽAR KORBAN
NEMŠČINA 7.-9.R SUZANA KOSEC

 


POSKUSI V KEMIJI

To smo mi POK-ovci in POK-ovke

SLIKE POVEDO VEČ KOT 1000 BESED

  1.  SUHI LED
  2. Z VLAKOM V Center eksperimentov MARIBOR
  3. OBISK Ormoške VINSKE KLETI