9. razred

ŠT. UČENCEV IN UČENK: 21
RAZREDNIČARKA: SUZANA VIDEMŠEK
SORAZREDNIČARKA: SIMONA KLASINC
PREDSEDNIK RAZREDA: ANEJ VEZJAK
TAJNICA RAZREDA: MARISA ŽINKO
BLAGAJNIČARKA RAZREDA: ŠPELA VRBNJAK
ŠOLSKI PARLAMENT: TEJA GRADIŠČAJ in JURE ŠIŠKO
PREDSTAVNICA STARŠEV: BOJANA VRBNJAK