6. razred

Razrednik: Simona Tomažič         email: simona.tomazic1@guest.arnes.si

Sorazrednik: Nadja Domjanić Curk

Predsednik razreda: David Trstenjak                       Tajnica: Hana Zorec 

Predstavnika šolske skupnosti: Pia Antolič, David Trstenjak