7. razred

ŠOLSKO LETO 2022/2023

7. A RAZRED

Razredničarka: SUZANA VIDEMŠEK (suzana.kosec@guest.arnes.si)

Sorazredničarka: SIMONA KLASINC

Predstavnica staršev: PETRA MIKLIN

Razredni odbor:

  • Predsednik razredne skupnosti: ROK POLANEC
  • Tajnica: EVA KIRIČ
  • Predstavnika šolske skupnosti: ROK POLANEC, GAŠPER NIEDORFER