Svetovalna služba

 

KAKO MI BO LAŽJE V ČASU, KO MORAMO OSTATI DOMA

(nasveti za čas  učenja na daljavo)

NASVETI ZA DRUŽINE

VELIKO ZANIMIVIH IN KORISTNIH INFORMACIJ NAJDETE NA SPLETNI STRANI DRUŠTVA PSIHOLOGOV SLOVENIJE

http://www.dps.si/za-javnost/koronavirus/

NEKAJ MISLI O ČUJEČNOSTI

NEKOLIKO DRUGAČNO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

NASVETI ZA UČENCE

KAKO NAČRTUJEM SVOJ DAN V ČASU KORONAVIRUSA

MOJ DAN V ČASU KORONAVIRUSA

KAJ NAREDIM, ČE DOMA DOŽIVLJAM NASILJE

SPLETNA PREDAVANJA, NASVETI ZA UČENJE

VABILO K OGLEDU SPLETNEGA PREDAVANJA O USPEŠNEM UČENJU

(Darko Hederih, Domen Smerdelj)
– V tišini ali ob glasbi in
– Jutranji čudež.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka se s svetovalnim odnosom do udeležencev, staršev in učiteljev vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Vsakodnevno sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela. Pri svojem delu pa sodeluje tudi z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo).

 

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:

 • Z otroki in starši se svetovalna delavka prvič sreča ob vpisu v 1. razred in nato spremlja njihovo vključitev v delo in življenje na šoli.
 • Pomoč nudi tako udeležencem kot staršem, ki v procesu vzgoje in izobraževanja naletijo na kakršnekoli težave ali dileme.
 • Vodi proces odkrivanja, evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev.
 • Sodeluje pri koordinaciji dela z učenci s posebnimi potrebami.
 • Z učenci se srečuje v okviru karierne orientacije ter jim ob koncu osnovne šole svetuje pri izbiri srednje šole.
 • Svetuje učencem pri razreševanju različnih težav povezanih z lastnim razvojem, učenjem, odnosi s starši, učitelji, vrstniki.
 • Svetuje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike povezane z delom, načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij.
 • Izvaja individualne in skupinske ure učne pomoči za učence s posebnimi potrebami ter sodeluje z zunanjimi strokovnimi delavci.
 • Spremlja in analizira učni uspeh ter vzgojno problematiko.
 • Sodeluje in vodi projekte (Uvajanje mediacije, sorazredništvo …).
 • Nudi pomoč pri organizaciji izobraževanja pedagoških delavcev.
 • S svojim delom si prizadeva za dvig psiho-socialne klime v šoli.

UČENEC/UČENKA,

v življenju vsi večkrat naletimo na težave, smo v dvomih ali žalostni, potrebujemo nasvet ali samo toplo besedo. Veliko svojega časa preživiš v šoli, zato je dobro da veš, da lahko v takšnih trenutkih na šoli poišče osebo, ki ti bo poskušala pomagati. To je lahko najljubši učitelj, razrednik, vsekakor pa je to tudi svetovalna delavka.

Nanjo se lahko obrneš:

 • kadar ugotoviš, da ti učenje povzroča težave, dobivaš slabe ocene,
 • ko si s kom v konfliktu,
 • ko iščeš informacije o poklicih in srednjih šolah, štipendijah,
 • ko se odločaš o izbirnih predmetih,
 • ko imaš težave doma.

 

Šolsko svetovalno delo na naši šoli opravlja pedagoginja Nadja Domjanić Curk vsak dan v času med 7. in 14. uro. Poiščete jo lahko v pisarni v 1. nadstropju šole, pokličete na tel. št.: (02) 741-63-54 ali pošljete sporočilo po  e-pošti nadja.curk@guest.arnes.si oz. po E-asistentu (šola).