Microsoft Teams

Z novim šolskim letom so pridobili učenci licenco za uporabo programa Office 365.

V okviru teh programov je tudi aplikacija Teams, ki je namenjena pouku na daljavo in videokonferencam.

Vsa navodila, uporabniška imena in gesla bodo dobili učenci v šoli od razrednikov ob pričetku pouka.

Starši bodo dobili vse informacije na roditeljskih sestankih.

Program Teams si lahko naložiš na namizje na tej povezavi: KLIKNI